Liên hệ

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng sản xuất thuốc là đơn vị được Học viện Quân y giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất ứng dụng các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Địa chỉ: số 104 Đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: info@duocphamhocvienquany.vn

Điện thoại: 0969 482 088

Website: https://duocphamhocvienquany.vn